Tag: tiền kỹ thuật số

Tiền ảo Cryptocurrency là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Tiền ảo Cryptocurrency là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Cryptocurrency là tiền kĩ thuật số hay tiền ảo được coi như 1 phương tiện trao đổi. Nó dùng cryptography (mật mã hóa) để bảo mật và xác minh các giao ...
Ngân hàng Canada đưa ra báo cáo nghiên cứu về Tiền Kỹ Thuật Số

Ngân hàng Canada đưa ra báo cáo nghiên cứu về Tiền Kỹ Thuật Số

Văn phòng Tổng giám đốc các Tổ chức Tài chính của Ngân hàng Canada đã đưa ra một báo cáo nói về những lợi ích và bất lợi của ngân hàng trung ương phát ...
2 / 2 POSTS
X