Tag: lending

Lending là gì? Hiểu rõ hơn về Lending

Lending là gì? Hiểu rõ hơn về Lending

Trước tiên, nên xác định rõ với nhau là không có loại Crypto nào ra đời có chức năng tự động phát sinh lãi cho Nhà đầu tư. Lợi nhuận có được chủ yếu đ ...
Quan điểm về Lending và ICO

Quan điểm về Lending và ICO

Vừa đọc một bài trình bày quan điểm của bác Trịnh Dương Sơn Tùng về vấn đề lựa chọn ICO "thật và tốt". Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bác ấy v ...
2 / 2 POSTS
X