Tag: ethereum Hardfork

Ethereum cân nhắc Hard Fork để chống lại máy đào ASIC

Ethereum cân nhắc Hard Fork để chống lại máy đào ASIC

Đề xuất cải tiến Ethereum EIP 958 trên Github vào ngày 30/3 vừa qua ,nhà phát triển Ethereum Piper Merriam đã trình bày ý tưởng về đợt hard fork trong ...
Ethereum Zero – ETZ là gì?

Ethereum Zero – ETZ là gì?

Mặc dù bên ngoài có rất nhiều Bitcoin fork(bản cập nhật phần mềm), nhưng chỉ có rất ít Ethereum fork. Hai Ethereum fork đã thông báo có một số rắc rối ...
2 / 2 POSTS
X