Tag: ethereum Hardfork

Ethereum Zero – ETZ là gì?

Ethereum Zero – ETZ là gì?

Mặc dù bên ngoài có rất nhiều Bitcoin fork(bản cập nhật phần mềm), nhưng chỉ có rất ít Ethereum fork. Hai Ethereum fork đã thông báo có một số rắc rối ...
1 / 1 POSTS
X