Tag: btc

1 3 4 541 / 41 POSTS
Cách nhận BTG Free khi có Bitcoin

Cách nhận BTG Free khi có Bitcoin

Lại một mùa segwit mới do sự tranh cãi giữa thợ mỏ (bitman) và bitcoin core. Chưa biết ai thắng nhưng anh em trade cứ vui mừng nhận coin free là được. ...
1 3 4 541 / 41 POSTS
X