Tag: Blockchain

Hợp đồng thông minh Smart Contracts blockchain là gì?

Hợp đồng thông minh Smart Contracts blockchain là gì?

  Hợp đồng thông minh là gì?   Một hợp đồng thông minh là một giao thức ( quy ước ) quản lí hợp đồng. Một hợp đồng thông ...
Chứng khoán Australia sẽ là nơi đầu tiên áp dụng công nghệ Blockchain

Chứng khoán Australia sẽ là nơi đầu tiên áp dụng công nghệ Blockchain

Sở Giao dịch Chứng khoán Australia (ASX) thông báo rằng họ dự định triển khai công nghệ Blockchain để thay thế cho hệ thống hiện tại để xử lý các giao ...
2 / 2 POSTS
X