Tháng 5, 2018

Lọc sự kiện

01Tháng 5alldaySafeTradeCoin ($XSTC) - Cập website mới

01Tháng 5alldayGanjaCoin ($MRJA) - Mở cửa hàng thuốc đầu tiên

01Tháng 5alldayAdCoin ($ACC) - Phát hành nền tảng quảng cáo tiền điện tử

01Tháng 5alldayBitBay ($BAY) - Airdrop cho những người nắm giữ Bay

02Tháng 5alldayAion ($AION) - Tham gia hội nghị Aionnex tại Toronto, Canada

03Tháng 5alldayEthereum ($ETH) - Tham gia hội nghị Edcon tại Toronto, Canada

03Tháng 5alldayKyberNetwork ($KNC) - Tham gia hội nghị Edcon tại Toronto, Canada

03Tháng 5alldayCardano ($ADA) - Cập nhật lộ trình phát triển

04Tháng 5alldayAeternity ($AE) - Tham gia hội nghị Chainges tại Amsterdam, Hà Lan

04Tháng 5alldayNEM ($XEM) - Tham gia hội nghị Chainges tại Amsterdam, Hà Lan

04Tháng 5alldayDovu ($DOVU) - Tham gia hội nghị Chainges tại Amsterdam, Hà Lan

04Tháng 5alldayBitBay ($BAY) - Tham gia hội nghị Chainges tại Amsterdam, Hà Lan

04Tháng 5alldayPillar ($PLR) - Tham gia hội nghị Chainges tại Amsterdam, Hà Lan

04Tháng 5alldayPIVX ($PIVX) - Tham gia hội nghị Chainges tại Amsterdam, Hà Lan

04Tháng 5(Tháng 5 4)8:17 Sáng05(Tháng 5 5)8:17 SángLisk ($LSK) - Tham gia hội nghị Chainges tại Amsterdam, Hà Lan

04Tháng 58:18 Sáng8:18 SángWaves ($WAVES) - Tham gia hội nghị Chainges tại Amsterdam, Hà Lan

04Tháng 58:20 Sáng8:20 SángHumaniq ($HMQ) - Tham gia hội nghị Chainges tại Amsterdam, Hà Lan

04Tháng 58:20 Sáng8:20 SángEdgeless ($EDG) - Tham gia hội nghị Chainges tại Amsterdam, Hà Lan

04Tháng 58:21 Sáng8:21 SángCoinMeet ($MEET) - Hủy niêm yết trên Kucoin

05Tháng 58:22 Sáng8:22 SángInfinityEconomics ($XIN) - Tích hợp hợp đồng thông minh

X